Политика за поверителност

Защита на физически лица по отношение на обработката на лични данни

ENERGY FOR LIFE осъществява своите дейности в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ENERGY FOR LIFE се ангажира да обработва и съхранява лични данни на потребителите на своя уебсайт, само за целите и нуждите на конкретна поръчка, направена от клиента.

ENERGY FOR LIFE се задължава да не предава личните данни на потребители на трети страни за по-нататъшна обработка, освен в случай на спедиторска компания, без която доставката на поръчката на клиента би била невъзможна.

Защо използваме вашите лични данни?

Ние ще използваме вашите лични данни за управление на вашите поръчки, запитвания, обработка на жалби и проблеми с гаранцията за продукти, както и въпроси, свързани с предоставянето на техническа помощ по имейл, телефон или социални мрежи.

Може да се свържем и с вас, ако има проблем с вашата поръчка.

Ако не сте отказали да получавате актуална информация и специални оферти чрез директен маркетинг, ние ще използваме вашите лични данни, за да ви изпращаме актуални оферти, информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.

Какви лични данни обработваме?

  • информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер;
  • дата на раждане;
  • информация за плащане и история на плащанията;
  • информация за поръчка;
  • всяка кореспонденция по даден въпрос.


Кой има достъп до вашите лични данни?

Данните, предавани на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко дълго съхраняваме вашите данни?

Ние ще съхраняваме вашите данни, докато сте активен клиент или не оттегляте съгласието си.

Какви са вашите права?

достъп до личните ви данни;
корекция (ако данните са неточни);
заличаване (право да бъдеш забравен);
ограничение на обработката;
преносимост на вашите лични данни между отделни администратори;
възражение срещу обработването на личните Ви данни;
жалба до надзорен орган;
не трябва да бъде предмет на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което има правни последици за вас като субект на данни или по подобен начин ви засяга значително;
съдебна или административна защита, ако правата на субекта на данни са били нарушени.
Информация за компанията, която обработва вашите данни:

 

Име: ЕНЕРГИЯ ЗА ЖИВОТ

ДДС: този уебсайт е създаден само с образователна цел

Адрес: Сини камъни, 8800 Сливен

Телефон: +35944667081

Имейл: energy_for_life@abv.bg

Уебсайт: https://energylifebg.com

 

Информация за компетентния надзорен орган за защита на данните:

Име: Комисия за защита на личните данни

Адрес: 2 проф. Цветан Лазаров, 1592 София

Телефон: +35929153518

Уеб страница: www.cpdp.bg