Oбщи условия за ползване

Това е магазин създаден с учебна цел. Поръчки не се приемат.